TOP Slovensko


TOP SLOVENSKO

Najzaujímavejšie, najkrajšie a najnavštevovanejšie miesta

Ležiaca uprostred Štiavnických vrchov na strednom Slovensku je mestom zaradeným do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Bývalé banícke mesto je jedným z najkrajších a historicky najzaujímavejších na Slovensku. Ťažba drahých kovov v centrálnej časti Štiavnických vrchov má veľmi dlhú históriu. Už v listine z roku 1156 sa táto oblasť spomína ako terra banensium, čiže zem baníkov. Medzi ťaženými nerastmi prevládala strieborná ruda, a preto sa Banská Štiavnica označovala aj ako „strieborné mesto“.
Postupne sa tu sústredilo aj banícke školstvo a veda. V roku 1735 tu založili najstaršiu uhorskú banícku školu, ktorú v roku 1762 povýšili na Banskú akadémiu – prvú vysokú školu svojho druhu na svete. V roku 1846 sa zlúčila s Lesníckou akadémiou založenou v roku 1808. Do mesta sa zase vrátila dávna sláva a prosperita a koncom 18. storočia bola Banská Štiavnica tretím najväčším mestom v Uhorsku s 23-tisíc obyvateľmi. Koncom 19. storočia rozvoj mesta ustrnul a banská činnosť začala upadať. Poslednú baňu v Štiavnici zatvorili v roku 2001.
Pamiatky v historickom centre mesta sú súčasťou mestskej pamiatkovej rezervácie, nachádza sa v nej  360 pamiatkových objektov. Hlavnou dominantou centra mesta je Starý zámok k ležiaci západne od Trojičného námestia.Na protiľahlom kopci stojí od roku 1571 Nový zámok,  ktorý sa takisto využíva na muzeálne účely. Je v ňom expozícia protitureckých bojov a poskytuje krásny pohľad na mesto. Najviac pamiatok sa v Banskej Štiavnici sústreďuje do priestoru medzi Trojičným a Radničným námestím. Obe námestia oddeľuje gotický Kostol sv. Kataríny z konca 15. storočia a budova radnice so štíhlou hodinovou vežou. Uprostred Trojičného námestia obstavaného starobylými meštianskymi i verejnými budovami stojí nádherný Trojičný stĺp. Najväčšou budovou Trojičného námestia je Hellenbachov dom, ktorý pôvodne slúžil Banskému súdu a neskôr patril Banskej a lesníckej akadémii. Ďalšia rozľahlá verejná budova stojí na Kammerhofskej ulici. Ide o budovu Komorského dvora (tzv. Kammerhof), ktorá vznikla v roku 1550 stavebným zjednotením niekoľkých gotických domov. Dnes je hlavnou budovou Slovenského banského múzea. Jeho najatraktívnejšou expozíciou je Banské múzeum v prírode s možnosťou fárať do podzemia. Neprehliadnuteľnou je banskoštiavnická baroková Kalvária – 23 objektov umiestnených v krásnej prírode Štiavnických vrchov.
Zdroj: Vydavateľstvo Dajama

..........................................................................................................................................................................................................

TOP Slovensko Košice

Košice

Druhé najväčšie slovenské mesto je nielen centrom  východného Slovenska, ale aj jadrom oblasti Východných Karpát, spájajúcej špecifiká viacerých národov a národností.

Stredoveké mesto Košice vzniklo približne v polovici cesty medzi opátstvom a hradom. Jeho písomne potvrdená história siaha do roku 1230 V roku 1342 sa dočkalo dôležitých výsad slobodného kráľovského mesta. Mimoriadne významný je pre Košice dátum 7. máj 1369. V tento deň dostali ako prvé mesto v Európe kráľom signovanú erbovú listinu. Tento deň sa dodnes oslavuje ako Deň mesta Košice.
20. storočie zmenilo Košice radikálnym spôsobom, pričom zmeny mali do značnej miery politický charakter. V apríli 1945 sa v Košiciach zišla po prvý raz na domácej pôde československá vláda. Výsledkom tohto stretnutia bol dokument známy ako Košický vládny program o povojnovom usporiadaní slobodnej republiky. Za pamiatkami Košíc netreba chodiť veľmi ďaleko, pretože takmer všetky sa sústreďujú do historického centra mesta, ktoré je rozlohou najväčšou mestskou pamiatkovou rezerváciou na Slovensku.
Jeho ústredným priestorom je vretenovité Hlavné námestie, ktoré sa právom považuje za jedno z najkrajších slovenských námestí. Je mimoriadne živou pešou zónou olemovanou množstvom krásnych historických budov. 20. storočie zmenilo Košice radikálnym spôsobom, pričom zmeny mali do značnej miery politický charakter. V apríli 1945 sa v Košiciach zišla po prvý raz na domácej pôde československá vláda. Výsledkom tohto stretnutia bol dokument známy ako Košický vládny program o povojnovom usporiadaní slobodnej republiky. Za pamiatkami Košíc netreba chodiť veľmi ďaleko, pretože takmer všetky sa sústreďujú do historického centra mesta, ktoré je rozlohou najväčšou mestskou pamiatkovou rezerváciou na Slovensku. Jeho ústredným priestorom je vretenovité Hlavné námestie, ktoré sa právom považuje za jedno z najkrajších slovenských námestí. Je mimoriadne živou pešou zónou olemovanou množstvom krásnych historických budov.