ROK 2022
#rok podpory domáceho cestovného ruchu

REGIÓNY

informácie a odporúčania na návštevu najzaujímavejších miest v regióne

1. januára 1993 vznikla zánikom Česko-Slovenska samostatná Slovenská republika. Od 1. mája 2004 je Slovensko členom Európskej únie, od 21. decembra 2007 je členom Schengenského priestoru. Od 1. januára 2009 je 16. členom Eurozóny, oficiálnou menou sa stalo euro. Slovensko je parlamentná demokracia s demokratickými inštitúciami. V hospodárstve sa vyznačuje modernizovaným priemyslom a rozvíjajúcim sa sektorom služieb cestovného ruchu, ktorý prevažuje v podiele tak hrubého domáceho produktu, ako aj pracovnej sily.

Hronsek

Spišské podhradie

Bardejov

Vlkolinec


Video galéria

Prehrať video
Prehrať video


INFORMÁCIE
ponuky, služby, zaujímavosti

Spojenými službami cestovného ruchu je kombinácia najmenej dvoch rôznych druhov služieb cestovného ruchu podľa § 2 písm. a) Zákona o zájazdoch, zakúpených na účel tej istej cesty, ktoré netvoria zájazd, pričom s viacerými poskytovateľmi služieb cestovného ruchu sú uzatvorené samostatné zmluvy, ak je cestujúcemu a) sprostredkovaný počas jednej návštevy predajného miesta alebo v rámci jedného kontaktu s predajným miestom samostatný výber každej služby cestovného ruchu a samostatná platba za každú službu cestovného ruchu.
turistický informačný portál

Atrakcie

turistický informačný portál

Preprava osôb

turistický informačný portál

Gastronómia

turistický informačný portál

Ubytovanie+421 902 351819

WhatsApp nonstop
textové a hlasové správy

+421 902 351819