Informačný
portál

Kalendár
podujatí

Katalóg
podnikateľov

Turistický informačný portál www.bratislavavisit.sk “Bratislava a okolité regióny prevádzkovaný spoločnosťou TOUR LINE s.r.o. Všetky príspevky zverejnené na portáli podliehajú autorským právam prevádzkovateľa v zmysle platnej legislatívy EU a SR.

Informácie o jednotlivých regiónoch a odporúčania na návštevu najzaujímavejších mies v regióne
TOP Slovensko najkrajšie, najzaujímavejšie a najnavštevovanejšie miesta na Slovensku
turistický informačný portál

TOP
programy

turistický informačný portál

TIPY
na gastronómiu

turistický informačný portál

TIPY
na ubytovanie

turistický informačný portál

TOP
atrakcie

Turistický informačný portá uvádza, že podľa analýzy súčasnej situácie sú najpostihnutejšími subjektami  práve tie, ktorým sa už v roku 2019 nedarilo tak dobre / najmä tie, ktoré zaznamenali straty/ , rok 2020 ich položil ešte viac na kolená a ich vyhliadky do budúcnosti nie sú ružové. Podnikatelia v cestovnom ruchu oprávnene volajú po pomoci od štátu / kompenzácie za prijaté opatrenia/ aby prežili, veľkou otázkou však ostáva čo to bude mať pozitívny efekt. Odpoveďou môže byť len globálnejší pohľad a príklady zo sveta. Nemožno jednoznačne tvrdiť, že tento stav zapríčinili len opatrenia na Slovensku a to z viacerých dôvodov. Pandemickú situáciu riešia všetky európske ale aj svetové krajiny rôznym typom opatrení, ktoré majú spoločného menovateľa a tým je obmedzovanie mobility. Mobilita populácie je hlavným predpokladom na rozmach cestovného ruchu.

Prevádzkovateľ
stránky
Ochrana
osobných údajov
4621
Sme partnerom
značky Slovenska
Podporujeme
iniciatívu