Záhorie

je nížinnou oblasťou Západného Slovenska a je chránenou krajinnou oblasťou. Hranicu Záhoria s Rakúskom a s Českou republikou tvorí Rieka Morava.

Záhorský región / Záhorie je svojou unikátnou prírodnou scenériou od rozsiahlych borovicových lesov, ktoré poskytujú ochranu územiam viatych pieskov, cez rozsiahle vodné plochy, ktoré vznikali ťažbou štrku a piesku.

Dňa 1. januára 1993 vznikla zánikom Česko-Slovenska samostatná Slovenská republika. Od 1. mája 2004 je Slovensko členom Európskej únie, od 21. decembra 2007 je členom Schengenského priestoru. Od 1. januára 2009 je 16. členom Eurozóny, oficiálnou menou sa stalo euro. Slovensko je parlamentná demokracia s demokratickými inštitúciami. V hospodárstve sa vyznačuje modernizovaným priemyslom a rozvíjajúcim sa sektorom služieb, ktorý prevažuje v podiele tak hrubého domáceho produktu, ako aj pracovnej sily.

Záhorie je vyhľadávaným turistickým regiónom poskytujúci viaceré možnosti a príležitostí aktívneho oddychu.
Tak ako iné regióny Slovenska má aj Záhorie svoje špecifikum kultúrneho a spoločenského života, ktoré znásobuje dobrosrdečnosť obyvateľov.
Dôkazom je rozsiahla infraštruktúra cestovného ruchu zameraná najmä na rodiny a malé kolektívy.

Záhorský región. Dňa 1. januára 1993 vznikla zánikom Česko-Slovenska samostatná Slovenská republika. Od 1. mája 2004 je Slovensko členom Európskej únie, od 21. decembra 2007 je členom Schengenského priestoru. Záhorský región. Od 1. januára 2009 je 16. členom Eurozóny, oficiálnou menou sa stalo euro. Slovensko je parlamentná demokracia s demokratickými inštitúciami. V hospodárstve sa vyznačuje modernizovaným priemyslom a rozvíjajúcim sa sektorom služieb, ktorý prevažuje v podiele tak hrubého domáceho produktu, ako aj pracovnej sily.

Záhorský región / Záhorie - odporúčame navštíviť tieto miesta:

Obec Smrdáky

záhorský región

leží na západnom Slovensku v Záhorskej nížine, na úpätí Bielych Karpát 

Obec je nerozlučne spätá s liečivými prameňmi nachádzajúcimi sa na jej území, ktoré ju urobili všeobecne známou kúpeľnou obcou nielen na území Slovenska so špecializáciou na liečbu kožných ochorení  a pohybového aparátu.

viac informácii na oficiálnej stránke obce+421 902 351819

WhatsApp nonstop
textové a hlasové správy

+421 902 351819