Záhorský región

(Záhorie) je nížinnou oblasťou Západného Slovenska a je chránenou krajinnou oblasťou. Hranicu Záhoria s Rakúskom a s Českou republikou tvorí Rieka Morava.

Záhorský región / Záhorie je svojou unikátnou prírodnou scenériou od rozsiahlych borovicových lesov, ktoré poskytujú ochranu územiam viatych pieskov, cez rozsiahle vodné plochy, ktoré vznikali ťažbou štrku a piesku.

Záhorie je vyhľadávaným turistickým regiónom poskytujúci viaceré možnosti a príležitostí aktívneho oddychu.
Tak ako iné regióny Slovenska má aj Záhorie svoje špecifikum kultúrneho a spoločenského života, ktoré znásobuje dobrosrdečnosť obyvateľov.
Dôkazom je rozsiahla infraštruktúra cestovného ruchu zameraná najmä na rodiny a malé kolektívy.

Záhorský región / Záhorie - odporúčame navštíviť tieto miesta:

Obec Smrdáky

záhorský región

leží na západnom Slovensku v Záhorskej nížine, na úpätí Bielych Karpát 

Obec je nerozlučne spätá s liečivými prameňmi nachádzajúcimi sa na jej území, ktoré ju urobili všeobecne známou kúpeľnou obcou nielen na území Slovenska so špecializáciou na liečbu kožných ochorení  a pohybového aparátu.

viac informácii na oficiálnej stránke obce