Prehliadky

miest, regiónov alebo tematické,
pripravované na mieru podľa požiadaviek klienta / lokalita, rozsah, téma /
vhodné pre jednotlivcov, rodiny, menšie a väčšie skupiny .

Slovensko, dlhý tvar Slovenská republika, je vnútrozemský štát v strednej Európe. Má rozlohu 49 036 km² a žije tu približne 5 464 060 obyvateľov[7]. Hraničí na západe s Českom a Rakúskom, na severe s Poľskom, na východe s Ukrajinou a na juhu s Maďarskom.[8] Krajina je prevažne hornatá, pretože väčšinu povrchu zaberajú vysočiny. Zo severu sem z mohutného oblúka zasahujú Karpaty, na juhu sa rozprestiera Panónska panva. Hlavným mestom je Bratislava, úradným jazykom je slovenčina. Dňa 1. januára 1993 vznikla zánikom Česko-Slovenska samostatná Slovenská republika. Od 1. mája 2004 je Slovensko členom Európskej únie, od 21. decembra 2007 je členom Schengenského priestoru. Od 1. januára 2009 je 16. členom Eurozóny, oficiálnou menou sa stalo euro. Poznat Slovensko dobrý nápadPrvý štátny útvar Slovanov na území dnešného Slovenska bola Samova ríša (7. storočie), neskôr Nitrianske kniežatstvo (začiatok 9. storočia), ktorého spojením s Moravským kniežatstvom vznikla v roku 833 Veľká Morava. Od polovice 10. do konca 11. storočia sa územie Slovenska postupne začlenilo do Uhorska, ktoré sa v roku 1526 stalo súčasťou habsburskej monarchie, od roku 1867 nazývanej Rakúsko-Uhorsko. Po rozpade Rakúsko-Uhorska v roku 1918 bolo Slovensko súčasťou Česko-Slovenska až do roku 1993 (okrem obdobia vojnovej Slovenskej republiky).

Všetky prehliadky zabezpečujeme kvalifikovanými sprievodcami cestovného ruchu

...........................................................................................................................................................................................................

prehliadka je pešia, odporúčaná pre historické centrá miest a ich bližšie okolie

 • Začiatok
 • Prvá časť
 • 15 minútová pauza
 • Druhá časť
 • Ukončenie

..........................................................................................................................................................................................................

prehliadka je kombinovaná / pešia + doprava /, odporúčaná pre historické centrá miest a širšie okolia mikroregiónu

 • Začiatok
 • Prvá časť / mesto a okolie /
 • Obed
 • Druhá časť / návšteva vybranej lokality /
 • Ukončenie

..........................................................................................................................................................................................................

prehliadky sú kombinované / pešia + doprava / vrátane ubytovania, odporúčané pre jednotlivé regióny

 • Začiatok
 • Prvá časť / centrálne mesto regiónu /
 • Obed
 • Druhá časť / návšteva vybranej lokality /
 • Večera
 • *voľný program alebo možnosť návštevy kultúrno – spoločenského podujatia
 • Ubytovanie
 • Raňajky
 • Tretia časť / návšteva vybranej lokality /
 • Obed
 • Štvrtá časť / návšteva vybranej lokality /
 • Ukončenie

..........................................................................................................................................................................................................

Odporúčané lokality+421 902 351819

WhatsApp nonstop
textové a hlasové správy

+421 902 351819