O portáli

o portáli

O našom portáli

Turistický informačný portál
má za cieľ zhromažďovanie, spracovávanie a poskytovanie informácii pre návštevníkov turistického informačného portálu, prezentáciu, propagáciu a podporu regionálneho cestovného ruchu

Spoluprácou s miestnymi subjektmi pôsobiacimi v cestovnom ruchu a podnikateľskou sférou sa spolupodieľame na tvorbe produktov, propagácií a realizácií poskytovaných služieb regionálneho cestovného ruchu

Prevádzkovateľom informačného portálu je

TOUR LINE s.r.o.
cestovná agentúra,
poskytovateľ služieb sprievodcu cestovného ruchu

Pri hrádzi 7,
82106 Bratislava- Podunajské Biskupice

Podporujeme domáci cestovný ruch

Prevádzkovateľ portálu
o portáli
Sme partnerom značky SR
o portáli
Podporujeme iniciatívu
O našom portáli. Slovensko, dlhý tvar Slovenská republika, je vnútrozemský štát v strednej Európe. Má rozlohu 49 036 km² a žije tu približne 5 464 060 obyvateľov[7]. Hraničí na západe s Českom a Rakúskom, na severe s Poľskom, na východe s Ukrajinou a na juhu s Maďarskom.[8] Krajina je prevažne hornatá, pretože väčšinu povrchu zaberajú vysočiny. Zo severu sem z mohutného oblúka zasahujú Karpaty, na juhu sa rozprestiera Panónska panva. Hlavným mestom je Bratislava, úradným jazykom je slovenčina. Dňa 1. januára 1993 vznikla zánikom Česko-Slovenska samostatná Slovenská republika. Od 1. mája 2004 je Slovensko členom Európskej únie, od 21. decembra 2007 je členom Schengenského priestoru. Od 1. januára 2009 je 16. členom Eurozóny, oficiálnou menou sa stalo euro. Slovensko dobrý nápad


+421 902 351819

WhatsApp nonstop
textové a hlasové správy

+421 902 351819