Podunajsko

jeho územia tvorí Podunajská nížina, povodie DUNAJA a chránená krajinná oblasťou Dunajské luhy
( Sústava chránených území členských krajín EU Natura 2020) .

História Podunajského regiónu / Podunajska je zachytená v najvýznamnejších mestách Komárno a Štúrovo, s mnohými historickými pamiatkami.
Význam oboch miest zvýrazňuje ich poloha ako aj jednoduchá návšteva Maďarska /prechodom cez most / do susedných miest Komárom a Ostrihom.

Podunajský región je nerozlučne spätý s riekou Dunaj na ktorej je najväčšie vodné dielo v Gabčíkove. Obľúbené sú vyhliadkovými loďami ale aj malými plavidlami a vodné športy.
Podunajsko ponúka možnosti turistiky a cykloturistiky na Dunajskej hrádzi v Lužných lesoch (medzinárodná Dunajská cyklotrasa ), aktívny oddych v areáloch kúpalísk, golfových areálov, a iné voľnočasové aktivity. Pre náročnejších športovcov ponúka možnosť využitia najmodernejšieho športového areálu v Čilistove pri Šamoríne

Podunajský región / Podunajsko - odporúčame navštíviť tieto miesta:

podunajský región

Mesto Gabčíkovo

sa nachádza v centrálnej časti Podunajskej roviny, má  bohatú históriu, množstvo pamiatok s ktorých dominuje renesančný Kaštieľ rodiny Amande.

Neďaleko od mesta sa nachádza najvýznamnejšie a turisticky najvyhľadávanejšie vodné dielo Gabčíkovo

viac informácii na oficiálnej stránke mesta

Mesto Veľký Meder

leží v južnej časti Žitného ostrova, len asi 8 km severne od Dunaja a maďarskej hranice.

Mesto má svoju bohatú históriu, ktorú pripomínajú viaceré pamiatky. Veľký Meder je predovšetkým známy svoji Termálparkom nachádzajúcim sa uprostred výše 10 ha lesoparku

viac informácii na oficiálnej stránke mesta

Mesto Komárno

podunajský región

leží na sútoku Dunaja a Váhu a je väčšou časťou historického sídla bývalého Uhorska.

Po prvej svetovej vojne bola hraničná línia stanovená cez stred rieky, čím došlo k oddeleniu mestskej časti Újszőny (dnes Komárom) na pravom brehu Dunaja.

viac informácii na oficiálnej stránke mesta

Mesto Štúrovo

sa rozkladá v juhovýchodnej časti Podunajskej pahorkatiny, obklopujú ho rieky Dunaj, Hron a Ipeľ. Mesto vďaka výhodnej polohe bolo osídlené už v praveku.

Jeho vývoj a bohatú históriu ovplyvnilo tesné susedstvo s maďarským mestom Ostrihom / Esztergom /

viac informácii na oficiálnej stránke mesta+421 902 351819

WhatsApp nonstop
textové a hlasové správy

+421 902 351819