Bratislava


Bratislavský región / Bratislava /

je rozlohou síce najmenším regiónom na Slovensku, no svojim návštevníkom ponúka množstvo zaujímavých miest.

Jadrom regiónu je Bratislava, hlavné mesto Slovenskej republiky, známa aj ako Krásavica na Dunaji, Mesto fontán či Mesto mieru. Bratislava sa skladá zo sedemnástich mestských častí, ktoré plnia funkcie okresov
Bratislavský región Dňa 1. januára 1993 vznikla zánikom Česko-Slovenska samostatná Slovenská republika. Od 1. mája 2004 je Slovensko členom Európskej únie, od 21. decembra 2007 je členom Schengenského priestoru. Od 1. januára 2009 je 16. členom Eurozóny, oficiálnou menou sa stalo euro. Slovensko je parlamentná demokracia s demokratickými inštitúciami. V hospodárstve sa vyznačuje modernizovaným priemyslom a rozvíjajúcim sa sektorom služieb, ktorý prevažuje v podiele tak hrubého domáceho produktu, ako aj pracovnej sily. Dopravná infraštruktúra je vzhľadom na geografický profil krajiny redšie rozložená, no v súčasnosti dochádza k jej rozšíreniu a modernizácii. Z okolitých štátov má Slovensko pevné zväzky predovšetkým s Českom. Predtým konfliktné vzťahy s Maďarskom sa v posledných rokoch zlepšili. Na Slovensku žije silná maďarská a rómska menšina. Slovensko má bohatú kultúrnu tradíciu, ako i množstvo prírodných a historických pamiatok.
Mesto sa nachádza na úpätí pohoria Malé Karpaty medi Záhorskou a Podunajskou nížinou, rozprestiera sa na území pozdĺž oboch brehov rieky Dunaj. Leží na hraniciach s Rakúskom a Maďarskom, čím sa stáva jediným hlavným mestom na svete ležiacim na hranici troch suverénnych štátov Bratislava plní funkciu metropolitného mesta so sídlom dôležitých štátnych inštitúcii, súčasne je centrom kultúrno-spoločenského diania.
Bratislavský región. Dňa 1. januára 1993 vznikla zánikom Česko-Slovenska samostatná Slovenská republika. Od 1. mája 2004 je Slovensko členom Európskej únie, od 21. decembra 2007 je členom Schengenského priestoru. Od 1. januára 2009 je 16. členom Eurozóny, oficiálnou menou sa stalo euro. Slovensko je parlamentná demokracia s demokratickými inštitúciami. V hospodárstve sa vyznačuje modernizovaným priemyslom a rozvíjajúcim sa sektorom služieb, ktorý prevažuje v podiele tak hrubého domáceho produktu, ako aj pracovnej sily.

..........................................................................................................................................................................................................