Bratislava

Hlavné mesto Slovenskej republiky, tvorí jadro Bratislavského regiónu, ktorý je rozlohou síce najmenším regiónom Slovenska, no svojim návštevníkom ponúka množstvo zaujímavých miest

Mesto sa známe aj ako Krásavica na Dunaji, Mesto fontán či Mesto mieru sa skladá zo sedemnástich mestských častí, ktoré plnia funkcie okresu.
Do Bratislavského regiónu ( Bratislavského samosprávneho kraja ) okrem Bratislavy patria aj okresy Malacky, Pezinok a Senec

Nachádza sa na úpätí pohoria Malé Karpaty, medzi Záhorskou a Podunajskou nížinou. Mestom preteká rieka Dunaj, mimo centra aj rieka Morava. Bratislava leží na hranici s Rakúskom a Maďarskom, čím sa stáva jediným hlavným mestom na svete ležiacim na hranici troch suverénnych štátov. Je sídlom prezidenta, parlamentu i vlády; samosprávneho kraja, vznikajúceho Európskeho orgánu práce, niekoľkých miestnych centrál medzinárodných organizácií, ako aj viacerých divadiel, múzeí, galérií, univerzít a ďalších inštitúcií. Dominantou mesta je Bratislavský hrad s charakteristickými štyrmi vežičkami a Dóm svätého Martina. Spomedzi moderných stavieb je najvýraznejší Most SNP na Dunaji. V historickom centre je vyhlásená pamiatková rezervácia. V mestskej časti Devín leží zrúcanina rovnomenného hradu.
Bratislava získala súčasný názov začiatkom roka 1919. Pred rokom 1918 sa v 19. storočí volala po slovensky Prešporok, Prešpurek alebo zriedkavo Bratislava, Břetislava či Požúň, po maďarsky Pozsony, po nemecky Preßburg (súčasným pravopisom Pressburg). V maďarčine sa dodnes prevažne používa názov Pozsony, v nemčine sa dnes používa aj názov Pressburg, aj názov Bratislava.

Bratislava má dlhú históriu, ktorá sa datuje od doby paleolitu, neolitu. Najvýznamnejšie dejiny Bratislavy sa začali písať na prelome letopočtu v období keltského osídlenia. V 1. až 5. storočí to boli Rimania a Germáni, 6. až 8. storočí Slovania. Neskôr sa Bratislava stáva súčasťou Samovej ríše, Nitrianskeho kniežactva a Veľkej Moravy a napokon sa Bratislava stáva súčasťou Uhorska.
V roku 1536 bola Bratislava oficiálne vyhlásená za hlavné mesto Uhorska až do roku 1848, kedy v Bratislave prestal zasadať Uhorský snem. Počas tohto obdobia boli v Bratislave korunovaní 10 králi, 1 kráľovná ( Mária Terézia ) a 7 kráľovských manželiek.
Históriu Bratislavy dnes pripomína mnoho pamiatok, ktoré sú vyhľadávaným miestom domácimi ale aj zahraničnými návštevníkmi+421 902 351819

WhatsApp nonstop
textové a hlasové správy

+421 902 351819